Мебел за канцеларија(55)

Работен стол RINO

Работен стол RINO

FURNIT

8500 ден.

7,310 ден.

Работен стол MONTI MESH

FURNIT

6500 ден.

4,850 ден.

Работен стол SPEED RED

FURNIT

3700 ден.

3,200 ден.

Работен стол NADIR

FURNIT

14,600 ден.

Детски работен стол Ministyle La Liga

FURNIT

6000 ден.

4,800 ден.

Детски работен стол Ministyle Pony

FURNIT

6000 ден.

4,800 ден.

Детски работен стол Ministyle TURBO

FURNIT

6000 ден.

4,980 ден.

Детски работен стол Ministyle Flower girl

FURNIT

6000 ден.

4,920 ден.

Детски работен стол Ministyle Cars

FURNIT

6000 ден.

4,980 ден.

Биро Монтали Бело

Woodmak

5000 ден.

3,290 ден.

Биро Монтали

Woodmak

5000 ден.

3,390 ден.

Биро Косона

Woodmak

4200 ден.

3,290 ден.

Биро Догана

Woodmak

4200 ден.

3,290 ден.

Работен стол TORO HB

Работен стол TORO HB

FURNIT

16500 ден.

14,850 ден.

Работен стол MONTI HB

Работен стол MONTI HB

FURNIT

6000 ден.

5,400 ден.

Работен стол FOREX

Работен стол FOREX

FURNIT

5500 ден.

4,675 ден.

Работен стол FLY GREEN

Работен стол FLY GREEN

FURNIT

6500 ден.

5,720 ден.

Работен стол TECHNO

Работен стол TECHNO

FURNIT

12000 ден.

10,800 ден.

Работен стол FLY RED

Работен стол FLY RED

FURNIT

6500 ден.

5,850 ден.

Работен стол FLY BLUE

Работен стол FLY BLUE

FURNIT

6500 ден.

5,850 ден.

Работен стол FRAME

Работен стол FRAME

FURNIT

16,000 ден.

Ергономски стол GEM

Ергономски стол GEM

FURNIT

20000 ден.

15,000 ден.

Работен стол CARGO

Работен стол CARGO

FURNIT

5500 ден.

4,490 ден.

Работен стол FLY HR

Работен стол FLY HR

FURNIT

14000 ден.

12,000 ден.

GAMERIX RANGER

GAMERIX RANGER

FURNIT

13500 ден.

10,800 ден.

GAMERIX TRUST

GAMERIX TRUST

FURNIT

12990 ден.

11,691 ден.

Работен стол FACTOR

Работен стол FACTOR

FURNIT

15000 ден.

12,750 ден.

Работен стол FLORIDA

Работен стол FLORIDA

FURNIT

15500 ден.

15,035 ден.

Менаџерски стол BARISTO HR

Менаџерски стол BARISTO HR

FURNIT

23,900 ден.

Работен стол PRESTIGE GTP

Работен стол PRESTIGE GTP

FURNIT

5000 ден.

4,500 ден.