МЕТОД НА ПЛАЌАЊЕ

( Имате нарачка од компанија за која не важи плаќање при достава. )

Доколку имате Промо код за дополнителен попуст, кликнете ОВДЕ и логирајте се најпрво за да го искористите.

Меѓузбир:
507,442 ден.
Вкупно за плаќање:
515,333 ден.

Со комплетирање на нарачката потврдувате дека се сложувате со условите за користење и купување.

VISA Mastercard Maestro

ДТПУ Вебспот Дооел Лиценца А, ул. Лермонтова 3/6, Скопје

рег. бр. 13-753/2 | Лиценца 11-277/2

ДБ: 4057009500533 ЕМБС: 6457789 Жиро сметка: 210064577890336 NLB

Податоци за испорака

Cafemimi.mk

ASTIBO